Về Tân Phong ghé lại trường THCS Tân Hiệp thăm anh bạn đồng nghiệp đang dạy nơi đây, khi hỏi về những tấm gương tiêu biểu trong nhà trường, tôi được giới thiệu làm quen với anh Lê ...